Hà Nội

nối vòng tay lớn

Vừa thoát cửa tử, tối nay saxophonist Trần Mạnh Tuấn xuất hiện trong “Nối vòng tay lớn”

Vừa thoát cửa tử, tối nay saxophonist Trần Mạnh Tuấn xuất hiện trong “Nối vòng tay lớn”

Văn hóa – Giải trí - 26/09/2021 12:11

SKĐS - Saxophonist Trần Mạnh Tuấn sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn”.