Hà Nội

Nội soi dạ dày có nên gây mê?

Nội soi dạ dày có nên gây mê?

Nội soi dạ dày có nên gây mê?

Phòng mạch online - 05/01/2021 16:42

SKĐS - Em bị bệnh dạ dày mà chỉ dám chụp Xquang, không dám nội soi dạ dày. Bạn em bảo kiểm tra bằng nội soi dạ dày gây mê rất êm, nhưng em cũng ngại. Xin hỏi gây mê có ảnh hưởng tới trí não không?