Hà Nội

nói ngọng

Trẻ nói ngọng không trị sớm có thể thành tật cả đời

Trẻ nói ngọng không trị sớm có thể thành tật cả đời

Đời sống - 01/08/2019 06:29

SKĐS - Nhiều người khi đã trưởng thành vẫn phát âm sai, kể cả những chữ không phải do lỗi phát âm mang tính địa phương. Điều này theo các bác sĩ là do không can thiệp từ lúc còn nhỏ.