Những vị tổng thống Mỹ có nhiều con nhất

01-12-2016 5:09 PM | Quốc tế

SKĐS - Tổng thống Bush cha- George Bush Sr nằm trong số những vị Tổng thống Mỹ có nhiều con nhất. Ông có 6 người con, trong đó con trai cả là Tổng thống Bush con.

Tổng thống Mỹ John Tyler

Đứng đầu trong số những vị tổng thống Mỹ có nhiều con nhất là John Tyler. Vị Tổng thống thứ 10 này của nước Mỹ (nhiệm kỳ 1841-1845) có tận 15 người con (8 con trai, 7 con gái).

Andrew Jackson

Andrew Jackson (Tổng thống thứ 7) và William Henry Harrison (Tổng thống thứ 9) đều có 10 người con.

Tổng thống Mỹ William Henry Harrison

Tổng thống Bush cha- George Bush Sr (Tổng thống thứ 41 của Mỹ), nhiệm kỳ 1981-1989, 1989-1993 cũng nằm trong số những tổng thống có nhiều con.

Tổng thống George Bush cha

Tổng thống George Bush cha

Ông có 6 người con, gồm 4 trai và 2 gái. Người con trai cả của ông, George W. Bush là Tổng thống thứ 43 của nước Mỹ (2001-2009).

George Bush cha và các con khi còn nhỏ

George Bush cha và các con khi còn nhỏ

George Bush cha và con

Tổng thống George Bush con (thứ hai hàng ngồi từ trái sang) bên cạnh cha

Đại gia đình Tổng thống Bush

Đại gia đình Tổng thống BushLiLy
Ý kiến của bạn