Hà Nội

Những vị thuốc tên rồng

Những vị thuốc tên rồng

Những vị thuốc tên rồng

Thầy giỏi – thuốc hay - 07/04/2019 07:35

SKĐS - Cây vẩy rồng, xương rồng, móng lưng rồng, cỏ răng rồng, địa long, hải long, ban long... đều là những vị thuốc quý trong Đông y, mỗi cây, trị mỗi bệnh.