DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0912101021 bandientuskds@gmail.com
Những vấn đề quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10
H.N (t/h) - 09:34 17/05/2019 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội vào sáng 16/5. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

Tại phát biểu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận, cho ý kiến.

Thời gian qua, thực hiện quyết định của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị này.

Tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ, nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận, cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các Tờ trình và dự thảo Đề cương báo cáo, trước hết là về chủ đề, tư tưởng chỉ đạo, tiêu đề của Báo cáo chính trị, kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo. Đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua cần được tập trung nghiên cứu, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

 

Những vấn đề quan trọng được bàn thảo tại Hội nghị Trung ương 10  (chinhphu.vn)

Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng như sau:

Đề cương  Báo cáo Chính trị

Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011

Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

Việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 CT-TW của Bộ Chính trị khoa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Dự thảo  Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị xem xét, cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị TW 9 đến Hội nghị TW 10; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018.

H.N (t/h)

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm