Hà Nội

Những trường hợp cần thận trọng dùng hormon tuyến giáp

Những trường hợp cần thận trọng dùng hormon tuyến giáp

Những trường hợp cần thận trọng dùng hormon tuyến giáp

Thông tin dược học - 05/11/2019 13:57

SKĐS - Levothyroxine tôi là loại hormon tuyến giáp, dùng điều trị thay thế hoặc bổ sung cho các hội chứng suy giáp do bất cứ nguyên nhân nào ở tất cả các lứa tuổi (kể cả ở phụ nữ có thai), trừ trường hợp suy giáp nhất thời trong thời kỳ hồi phục viêm giáp bán cấp.