Những phát minh công nghệ kỳ thú

31-07-2014 12:02 PM | Quốc tế

SKĐS - Những phát minh đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ y học, robot, năng lượng,..sẽ làm đa dạng thêm cho cuộc sống

Những phát minh đa dạng trên nhiều lĩnh vực, từ y học, robot, năng lượng, môi trường sẽ làm đa dạng thêm cho cuộc sống và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ hệ sinh thái.

LiLy (theo Discovery)


Ý kiến của bạn