Hà Nội

Những kỷ lục ghép tạng lần đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức

Những kỷ lục ghép tạng hồi sinh sự sống lần đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức

Những kỷ lục ghép tạng hồi sinh sự sống lần đầu tiên tại Bệnh viện Việt Đức

Tin nóng y tế - 16/09/2020 08:28

SKĐS - Bệnh viện Việt Đức vừa ghi dấu thêm những kỷ lục lần đầu tiên trong chuyên ngành hiến-ghép tạng của bệnh viện, đó là trong 13 ngày đã ghép thành công 23 tạng và trong 10 ngày đã vận động thành công 4 gia đình hiến tạng, đặc biệt lần đầu tiên trong 2 ngày liên tiếp đã ghép tim cho 2 bệnh nhân thành công