Những kiểu dị ứng... bạn ít biết

Những kiểu dị ứng... bạn ít biết

Những kiểu dị ứng... bạn ít biết

Thông tin dược học - 11/02/2019 07:49

SKĐS - Dị ứng là một triệu chứng xảy ra ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Chúng ta thường nghe tới các loại dị ứng như dị ứng thực phẩm, dị ứng thuốc, dị ứng các hóa chất có trong sơn, hóa mỹ phẩm, ứng phấn hoa, bụi nhà, lông thú... nhưng có một số loại dị ứng mà bạn không ngờ tới.