Những kết quả nổi bật từ việc triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam

27-12-2022 9:43 AM | Thời sự

SKĐS - Là cơ quan triển khai thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam thường xuyên tương tác, giao dịch và phục vụ hầu hết người dân nên việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Ngày 27/12, BHXH Việt Nam cho biết hiện nay BHXH Việt Nam đang quản lý cơ sở dữ liệu của trên 98 triệu dân và hộ gia đình; kết nối trực tuyến với 13.000 cơ sở khám chữa bệnh (KCB), xử lý và tiếp nhận gần 300 triệu lượt hồ sơ hàng năm (trong đó, trung bình mỗi năm có khoảng 170 triệu lượt đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT) thì việc kết nối, đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư có ý nghĩa rất quan trọng. 

Như vậy có thể nói CSDL về bảo hiểm và tương tác của cơ quan BHXH Việt Nam với hầu hết người dân có sự lan tỏa, ảnh hưởng rất lớn.

Những kết quả nổi bật từ việc triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam
 - Ảnh 1.

Tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số quốc gia

Theo BHXH Việt Nam, nhận thức được vấn đề này, ngay khi khởi động Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), BHXH Việt Nam là một trong số ít đơn vị đầu tiên tham gia kết nối, đồng bộ, xác thực dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư. 

Trong quá trình triển khai, tại một vài thời điểm còn có khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Lãnh đạo và cán bộ 02 Ngành (BHXH Việt Nam và Bộ Công an) đến nay đã đạt được một số kết quả nổi bật theo kế hoạch của Đề án 06. Hoàn tất kết nối kỹ thuật để chia sẻ, đồng bộ, xác thực dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với trên 71 triệu nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên tổng số 85,4 triệu người tham gia. Hiện tại BHXH Việt Nam đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công an để tiến tới đồng bộ tiệm cận 100% dữ liệu.

Đây vừa là một cơ sở, tiền đề rất quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu hai ngành phục vụ cho quản lý, vừa phục vụ cho việc cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân. Hoàn thành việc sử dụng thẻ CCCD và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) để người dân đi KCB BHYT.

Đến nay đã có 12.024 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip (đạt tỷ lệ gần 94%), với gần 9 triệu lượt tra cứu thông tin BHYT qua CCCD phục vụ KCB. Đồng thời, hiện nay, BHXH Việt Nam và Bộ Công an đã tích hợp thông tin người tham gia BHYT trên ứng dụng VNEID để người dân cũng có thể sử dụng để đi KCB. 

Bên cạnh đó, chủ trì và phối hợp hoàn thành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được giao tại Đề án 06 gồm: Tích hợp, cung cấp dịch vụ gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng từ tháng 7/2022. Nếu chỉ 50% số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện gia hạn trực tuyến thì tiết kiệm được chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, xã hội hàng năm rất lớn, vào khoảng hơn 850 tỷ đồng (dự tính còn tăng).

Hoàn thành tái cấu trúc quy trình, ban hành dịch vụ công trực tuyến chi trả trợ cấp thất nghiệp trên môi trường điện từ (trước đây người dân phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm để nộp tờ khai kèm sổ BHXH; hiện nay thì chỉ cần lập tờ khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia của Văn phòng Chính phủ, sau đó tự động chuyển BHXH Việt Nam xác thực và cấp bản điện tử xác nhận quá trình tham gia BH thất nghiệp để Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở lao động ra quyết định và BHXH Việt Nam chi trả tự động, cấp thẻ BHYT.

Hoàn thành tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và điều chỉnh, nâng cấp phần mềm phục vụ triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông (Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Từ 21/11/2022, BHXH Việt Nam đã cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai làm điểm tại 2 địa phương là Hà Nội và Hà Nam. Tính đến nay, thông qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông này, BHXH TP Hà Nội và BHXH tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và giải quyết gần 3.000 lượt hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và giải quyết hưởng trợ cấp mai táng phí.

Những kết quả nổi bật từ việc triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam
 - Ảnh 2.

BHXH Việt Nam đã cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai làm điểm dịch vụ công liên thông (Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí tại 2 địa phương là Hà Nội và Hà Nam

Về việc phối hợp triển khai Sổ sức khỏe điện tử, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an tham gia xây dựng, ban hành Quyết định số 3074/QĐ-BYT về việc quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Nghị định của Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam là đơn vị chủ quản) phục vụ việc triển khai Sổ Sức khỏe điện tử.

Thực hiện nâng cấp hệ thống, bổ sung việc cung cấp các hàm (API) để các cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT có thể gửi dữ liệu KCB về CSDL quốc gia về bảo hiểm; thống nhất phương án triển khai cung cấp, tích hợp dữ liệu KCB từ CSDL quốc gia về bảo hiểm trên ứng dụng VNEID.

Về chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe phục vụ việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ quốc gia, BHXH Việt Nam đã nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT đáp ứng yêu cầu.

Cụ thể, bổ sung chức năng cho phép cơ sở y tế đăng ký tài khoản, đăng ký chữ ký số để phục vụ việc gửi dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Bổ sung chức năng để Bộ Y tế/Sở Y tế (cơ quan chủ quản cơ sở y tế) phê duyệt đăng ký cấp tài khoản cho cơ sở y tế (tại mục 1 nêu trên). Bổ sung hàm gửi dữ liệu khám sức khỏe để phần mềm của cơ sở y tế kết nối với Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT thông qua dịch vụ web (API).

Triển khai tích hợp công nghệ xã thực sinh trắc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên CCCD gắn chip để hạn chế và ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thí điểm tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, BV Đa khoa Đồng Hới) và thành phố Hà Nội (BV An Việt); triển khai xác thực sinh trắc trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Văn phòng BHXH tỉnh Bình Dương và BHXH quận Đống Đa (Hà Nội).

Theo đó, quá trình thử nghiệm đã mang lại hiệu quả rất tích cực, được cán bộ trong ngành BHXH Việt Nam đánh giá cao về tính khả thi trong ngăn ngừa trục lợi chính sách BHXH, BHYT và thêm tiện ích cho người dân để qua đó phòng ngừa và phát hiện trục lợi.

Những kết quả nổi bật từ việc triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam
 - Ảnh 3.

Đến nay đã có 12.024 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip

BHXH Việt Nam cũng cho biết, vừa qua thông qua kiểm tra thông tin sinh trắc (dùng thiết bị đối chiếu vân tay lưu trong chip của CCCD và vân tay của người đến làm thủ tục) tại Bộ phận "Một cửa" của Văn phòng BHXH tỉnh Bình Dương đã phát hiện trường hợp sử dụng CCCD giả đến làm thủ tục hưởng BHXH một lần mà nếu dùng mắt thường thì không thể nhận biết được. 

Hiện nay, cơ quan BHXH đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra tại địa phương và đang phối hợp với cơ quan Công an để điều tra, xử lý đối tượng này.

Theo BHXH Việt Nam, trong quá trình triển khai thí điểm đơn vị này đã ghi nhận một số vướng mắc và đề xuất một số nội dung phục vụ mở rộng triển khai tích hợp công nghệ xác thực sinh trắc.

Theo đó, tại cơ sở KCB BHYT, các cơ sở KCB cần trang bị đầu đọc sinh trắc và mở rộng các ứng dụng liên quan (BHXH Việt Nam và Bộ Công An đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để triển khai). Tại các bộ phận một cửa của cơ quan BHXH địa phương, BHXH Việt Nam đã thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng và đang đưa vào kế hoạch trang bị đầu đọc CCCD gắn chip tích hợp sinh trắc trong năm 2023. 

Dự kiến sau 31/12/2022, BHXH Việt Nam sẽ tổng kết quá trình thí điểm và sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể…

Bộ Công An phối hợp với Bộ TT&TT và BHXH Việt Nam nghiên cứu để cải thiện tốc độ xác thực sinh trắc. Hiện tại thời gian cho một lần xác thực thông tin CCCD từ cơ sở KCB BHYT hoặc từ cơ quan BHXH đến dữ liệu dân cư là khá chậm (trung bình là khoảng 7- 15 giây/lần xác thực). Với lượng bệnh nhân vào bộ phận tiếp đón của các bệnh viện lớn thì tốc độ này phải cải thiện mới đáp ứng được yêu cầu.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, với quyết tâm của Chính phủ, sự đồng hành của Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai sẽ sớm đạt được các mục tiêu được đề ra trong Đề án 06.

Đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT dịp Tết 2023 Đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT dịp Tết 2023

SKĐS - Vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngành BHXH Việt Nam đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến người lao động và nhân dân... Tết Nguyên đán 2023, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2023 của người hưởng sẽ được chi trả trong cùng một đợt vào tháng 1/2023.

Thái Bình
Ý kiến của bạn