Hà Nội

Nhung hươu bổ huyết

Nhung hươu bổ huyết, trợ tim

Nhung hươu bổ huyết, trợ tim

Thầy giỏi – thuốc hay - 12/04/2019 08:29

SKĐS - Nhung hươu là sừng non của con đực loài hươu sao hoặc hươu ngựa.