Hà Nội

những điều cần tránh khi khỏi COVID-19

Sau khi khỏi COVID-19 nên tránh ba điều sau

Sau khi khỏi COVID-19 nên tránh ba điều sau

Thông tin dược học - 15/05/2021 13:50

SKĐS - Những người đã từng nhiễm SARS-CoV-2, thường cho rằng, giai đoạn nguy hiểm đã qua đi, vội vàng trở lại với nhịp sống trước khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên đối với những người này cần tránh ba điều sau: