Những chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023

04-04-2023 3:54 PM | Xã hội

SKĐS - Nhiều chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023 như: Quy định mới về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập, bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp…

Bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Một chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023 là Thông tư số 02/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định. Bệnh COVID-19 là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Như vậy, danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm từ 34 bệnh, tăng lên thành 35 bệnh.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/4/2023.

Những chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023 - Ảnh 1.

Bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.

Hướng dẫn vị trí việc làm, nhân sự trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17/2/2023 về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Chính sách y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023 này hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc các Bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm cấp cứu 115; Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm; Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này không áp dụng đối với: Các đơn vị nghiên cứu lĩnh vực y tế và các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Bộ, ngành khác; Trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành khác và cơ sở y tế ngoài công lập có thể căn cứ hướng dẫn tại Thông tư để áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4/2023.

Quy định mới về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Đây là một chính sách về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Những chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023 - Ảnh 2.

Nhiều chính sách mới về y tế có hiệu lực từ tháng 4/2023. (Ảnh minh hoạ).

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 8 về gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị. Theo đó, gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu.

Ngoài ra, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị tham khảo các thông tin tài liệu về giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu, báo giá hoặc hóa đơn bán hàng... để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Chính sách mới về y tế này có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.


Hoàng Cường
Ý kiến của bạn