Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023

30-11-2023 15:13 | Xã hội

SKĐS - Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023 như: Giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo, một số quy định liên quan đến Luật Bảo hiểm y tế...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023 thuộc nhiều lĩnh vực, liên quan và ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

Giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023 này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Một chính sách mới nổi bật có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2023 là việc ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Với nhiều điểm mới, Nghị định số 75 có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023- Ảnh 1.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP gỡ "nút thắt" cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Nghị định bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, sửa đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.

Các quy định mang tính chất đổi mới, đột phá của Nghị định thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho cả người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023. Riêng quy định bãi bỏ tổng mức thanh toán được áp dụng từ 1/1/2019, một số quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng, được áp dụng từ ngày ban hành Nghị định (19/10/2023) để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngày 7/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Trong đó, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2023 này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án.

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023- Ảnh 2.

Quy định mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước có hiệu lực từ tháng 12/2023.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định, bảo đảm nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Quy trình tiếp nhận, xử lý tin tố giác hành vi bạo lực gia đình

Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Nghị định nêu rõ, Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tổng đài) sử dụng số điện thoại ngắn có 3 chữ số để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

Tổng đài hoạt động 24 giờ tất cả các ngày để tiếp nhận tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Tổng đài được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động. Tổng đài thực hiện ghi âm tự động và chi trả phí viễn thông đối với tất cả các cuộc gọi đến, gọi đi.

Nghị định cũng nêu rõ quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 19 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu; chăm sóc, điều trị; trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 22 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Chính sách mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2023.

MỜI ĐỘC GIẢ XEM THÊM:

>>> 9 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Nhà ở mới cần biết ngay

>>> Tin vui cho hàng triệu người không có lương hưu nhưng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng

>>> Vì sao lương hưu ở Việt Nam thấp dù tỷ lệ hưởng cao nhất thế giới?

>>> Hàng triệu người nào được tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024?

>>> Người lao động được nhận những khoản tiền nào dịp Tết Dương lịch 2024?

>>> Hàng triệu người cần biết ngay điều kiện hưởng lương hưu sắp thay đổi

9 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Nhà ở mới cần biết ngay9 hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Nhà ở mới cần biết ngay

SKĐS - Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định loạt hành vi bị nghiêm cấm.


Hoàng Cường (T/h)
Ý kiến của bạn