Hà Nội

nhuận táo

Quả dâu nhuận táo

Quả dâu nhuận táo

Y học cổ truyền - 11/05/2015 07:00

SKĐS - Theo y học cổ truyền, quả dâu chín phơi hay sấy khô (gọi là tang thầm) có công hiệu bổ âm huyết, sinh tân dịch, nhuận táo.