Hà Nội

nhựa có thể phân hủy sinh học

Vi khuẩn 'nhai' CO2 tạo ra nhựa & nhiên liệu thân thiện với môi trường

Vi khuẩn 'nhai' CO2 tạo ra nhựa & nhiên liệu thân thiện với môi trường

Quốc tế - 12/06/2019 19:54

SKĐS - Một thành tựu đột phá kỳ diệu cho môi trường, các nhà khoa học phát triển cách thức để vi khuẩn chuyển đổi CO2 thành nhựa, gas và diesel sinh học có thể phân hủy sinh học, mở đường cho việc sản xuất thân thiện với môi trường.