Hà Nội

Nhờ kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non – Trẻ ít đau ốm

Nhờ kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non giúp trẻ ít đau ốm

Nhờ kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non giúp trẻ ít đau ốm

Dinh dưỡng - 09/05/2019 12:24

SKĐS - Kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non là một trong những yếu tố hỗ trợ trẻ vượt qua “khoảng trống miễn dịch” kéo dài từ 6 - 36 tháng, thậm chí có một số trẻ giai đoạn này có thể dài đến hơn 4 - 5 tuổi.