Nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ được kiểm tra, đánh giá trong tháng 6

29-05-2023 5:56 PM | Xã hội

SKĐS - Nhằm tăng năng suất kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ lập đoàn kiểm tra để đánh giá hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc.

Từ ngày 29/5 đến ngày 20/6 tới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ lập đoàn kiểm tra để đánh giá điều kiện hoạt động và khả năng duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc.

Nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ được kiểm tra, đánh giá trong tháng 6 - Ảnh 1.

Hàng loạt trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ được kiểm tra, đánh giá về điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và và khả năng duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Đoàn kiểm tra sẽ do ông Lại Thái Phong, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) làm trưởng đoàn cùng 5 thành viên khác là những chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Thông tư 18/2019 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139 và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (QCVN 103:2019/BGTVT).

Nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ được kiểm tra, đánh giá trong tháng 6 - Ảnh 2.

Nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ được kiểm tra, đánh giá trong tháng 6 - Ảnh 3.

Các trung tâm được tiến hành kiểm tra, đánh giá sẽ chia làm 3 nhóm: Nhóm đủ điều kiện hoạt động kiểm định, nhóm mở thêm dây chuyền kiểm định và nhóm duy trì hoạt động kiểm định.

Theo đó, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bao gồm: Trung tâm đăng kiểm 37.10D (tỉnh Nghệ An), trung tâm đăng kiểm 99.06D (tỉnh Bắc Ninh), trung tâm đăng kiểm 77.01S (tỉnh Bình Định) sẽ được đoàn kiểm tra thực hiện đánh giá Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Trong khi đó, các trung tâm đăng kiểm gồm: Trung tâm đăng kiểm 98.05D (tỉnh Bắc Giang), trung tâm đăng kiểm 20.05D (tỉnh Thái Nguyên) sẽ được đánh giá việc mở thêm 1 dây chuyền kiểm định.

Cuối cùng trong danh sách là 2 trung tâm đăng kiểm: 93.03D (tỉnh Bình Phước) và 61.01D (tỉnh Bình Dương), đoàn kiểm tra sẽ thực hiện đánh giá việc duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Xem thêm video được quan tâm:

Thiếu Nhân Lực, Nhiều Trung Tâm Đăng Kiểm Gặp Tình Trạng Ùn Ứ, Quá Tải.


Thành Long
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH