Nhiều tỉnh tiếp tục cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/3

28-03-2022 7:32 AM | Bản tin sức khỏe

SKĐS - Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, một số địa phương cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/3. Trong khi đó, một số địa phương lên phương án tổ chức bán trú cho học sinh.


PV
Ý kiến của bạn