DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Nhiều thành quả có ý nghĩa sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW
N.Hoàng - M.Uyên - 16:27 12/10/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, các địa phương đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp nhằm hoàn thành những mục tiêu trong Nghị quyết đề ra, đem lại nhiều chuyển biến tích cực và nhiều thành quả có ý nghĩa, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Hải Phòng

BHXH Thành phố đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, đồng thời BHXH thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 535/KH-BHXH về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Thành ủy Hải Phòng đã đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT là một nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14. HĐND, UBND thành phố Hải Phòng giao chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT cho từng địa phương, đơn vị; lấy chỉ tiêu về tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là căn cứ để đánh giá thi đua của các cơ quan, đơn vị, nhà trường. Phấn đấu năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW.

BHXH thành phố luôn bám sát các định hướng, chương trình, kế hoạch của ngành; chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, luôn nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp thường xuyên của các sở, ngành, đoàn thể và các cấp ủy, chính quyền các địa phương; phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả đối với cơ quan truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh đó, việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động đã có nhiều chuyển biến, nhận thức của người lao động về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT từng bước được nâng cao. Công tác cải cách TTHC luôn được BHXH thành phố đặc biệt quan tâm chú trọng và được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

Thừa Thiên Huế

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Kế hoạch 43, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng kể. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư về công tác BHXH, BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Các địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành đã có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 21-NQ/TW, Kế hoạch 43. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, chất lượng dịch vụ được nâng cao. Việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT ngày càng kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được rút gọn, quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách ngày càng được bảo đảm.

BHXH tỉnh luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo, điều hành của BHXH Việt Nam, tỉnh ủy, UBND tỉnh; chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, thu, giảm nợ đọng; quản lý và sử dụng Quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời; thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi Quỹ KCB BHYT.

Lạng Sơn

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã định hướng, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT; thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT trên “Bản tin thông báo nội bộ” làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng và tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp với BHXH tỉnh mở chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống”, viết và đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh về tình hình thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn. Đồng thời, cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh đã đăng tải nhiều tài liệu, bài viết, hình ảnh tuyên truyền sâu rộng về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT đã phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến các thành viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

N.Hoàng - M.Uyên

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm