Nhiều sai phạm tại chương trình giảm nghèo ở Khánh Hòa

23-03-2021 8:45 PM | Xã hội

SKĐS - Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ năm 2016 - 2020. Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều bất cập gây bức xúc trong cộng đồng, cần sớm chấn chỉnh.

Kê khống dẫn đến chi sai tiền Nhà nước

Nhiều địa phương có các công trình, chương trình trọng điểm về giảm nghèo được thanh tra lần này ở Khánh Hòa là: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm và Vạn Ninh. Gần 50 công trình được thanh tra, có công trình cho người nghèo, vùng khó đã trắng trợn kê khống khối lượng.

Điển hình như: Công trình san ủi mặt bằng xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm). Công trình này được UBND huyện Cam Lâm phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật vào năm 2017 và giao cho UBND xã Sơn Tân làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, đã nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12-2018. Qua thanh, kiểm tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát hiện khối lượng thi công ít hơn nhiều so với khối lượng quyết toán. Khối lượng đất đào, đắp và vận chuyển chỉ có 24.406m3 nhưng lại được kê khống lên để quyết toán tới 51.872m3 gây thất thoát tiền của Nhà nước, tạo nên bức xúc cho người dân.

Nhiều người dân ở Cam Lâm cho biết: Lẽ ra các công trình cho vùng khó khăn phải được làm nghiêm chỉnh, đúng quy định. Nhưng do giám sát thiếu kỹ càng, chặt chẽ nên mới xảy ra những sai phạm như vậy.

Công trình đường giao thông tại các xã: Đại Lãnh, Vạn Khánh và Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) tính thừa khối lượng đắp cát công trình hơn 273m3, dẫn đến chi sai cho nhà thầu thi công hàng trăm triệu đồng.

Tại dự an cấp nước sinh hoạt xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh) đã tính thừa khối lượng cắt nền đường bê tông 22m, dẫn đến trị giá dự toán được duyệt đối với công trình tăng lên không đúng quy định gần 87 triệu đồng.

Nhiều sai phạm xảy ra tại chương trình hỗ trợ hộ nghèo ở Khánh Hòa.

Nhiều sai phạm xảy ra tại chương trình hỗ trợ hộ nghèo ở Khánh Hòa.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan

Không chỉ xảy ra các sai phạm tại các công trình phục vụ việc giảm nghèo mà nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo để nâng cao đời sống ở Khánh Hòa cũng sai quy định. Số tiền hỗ trợ sản xuất chi sai là là 231,41 triệu đồng. Trong đó, huyện Khánh Sơn chi vượt định mức 111,41 triệu đồng, huyện Khánh Vĩnh chi vượt 120 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Khánh Sơn còn hỗ trợ sai (khi chưa có nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa) gần 4 tỷ đồng, huyện Cam Lâm 940 triệu đồng và huyện Vạn Ninh 150 triệu đồng.

Từ các sai phạm, bất cập trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở tỉnh này như: Sở LĐ-TB&XH; các huyện, thị xã liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, cá nhân. Khắc phục nhanh tình trạng một số địa phương chi hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo sai quy định hoặc không thực hiện chi hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ.      


ĐÔNG HƯNG - LÊ PHƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH