Nhiều người tự xưng người nhà Bộ trưởng Đinh La Thăng

26-01-2015 3:39 PM | Thời sự

Gần đây, một số người đến các cơ quan, đơn vị để liên hệ công tác, làm việc và xưng danh là người thân, quen của Bộ trưởng.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Công văn gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Giao thông Vận tải về hiện tượng lợi dụng trong công tác, xưng là người nhà của Bộ trưởng Đinh La Thăng để liên hệ công tác.

Thời gian gần đây Bộ Giao thông Vận tải nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng có một số người đến (hoặc gọi điện thoại) tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở Giao thông Vận tải để liên hệ công tác, làm việc và xưng danh là người thân, quen của đồng chí Bộ trưởng Đinh La Thăng. Việc làm này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng chí Bộ trưởng cũng như công việc chung của Bộ; đồng thời gây phiền hà đối với các cơ quan, đơn vị.

Để tránh tình trạng lợi dụng uy tín nhằm mưu lợi cá nhân, đồng thời làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, cũng như giữ gìn kỷ cương trong thực thi công vụ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị không tiếp, làm việc và giải quyết bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng trên. Đồng thời cần báo ngay cho Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH