Nhiều điểm mới trong quy trình giải quyết tố cáo

14-10-2013 8:58 PM | Xã hội

Theo Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013, thay thế Thông tư 01/2009/TT-TTCP do Thanh tra Chính phủ vừa ban hành, một trong những điểm mới của Thông tư 06 là mở rộng phạm vi điều chỉnh.

Theo Thông tư 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2013, thay thế Thông tư 01/2009/TT-TTCP do Thanh tra Chính phủ vừa ban hành, một trong những điểm mới của Thông tư 06 là mở rộng phạm vi điều chỉnh. Cụ thể, quy trình nghiệp vụ theo Thông tư 01 bắt đầu kể từ khâu thụ lý tố cáo. Còn quy trình mới theo Thông tư 06 bắt đầu ngay khi tiếp nhận được tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thông tư 06 cũng bổ sung quy định nghiệp vụ tiếp nhận tố cáo, kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo. Cụ thể, sau khi tiếp nhận tố cáo thuộc thẩm quyền thì trong thời hạn 10 ngày, người giải quyết tố cáo phải tổ chức việc kiểm tra, xác minh về họ tên, địa chỉ của người tố cáo và các nội dung khác theo quy định. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày.

Mai Lan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH