Nhiệt miệng do đâu?

Nhiệt miệng do đâu?

Nhiệt miệng do đâu?

Phòng mạch online - 01/06/2020 20:08

SKĐS - Thỉnh thoảng trong miệng tôi lại có những đốm loét trắng, kích cỡ không đều, gây hôi miệng, ăn uống bị đau.