Hà Nội

Nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền

Hành trình 4.200 cây số bằng ảnh từ hạ nguồn Cửu Long đến thượng nguồn Tây Tạng

Hành trình 4.200 cây số bằng ảnh từ hạ nguồn Cửu Long đến thượng nguồn Tây Tạng

Văn hóa – Giải trí - 18/05/2021 04:55

SKĐS - Viện Pháp tại Hà Nội (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vừa mở triển lãm ảnh "Mê Kông - Chuyện đôi bờ" của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền.