Hà Nội

nhiễm biến chủng Omicron

Sáng 24/6: Theo dõi chặt biến chủng mới của COVID-19; Kiểm soát tại cửa khẩu các dịch bệnh mới nổi, không để xâm nhập

Sáng 24/6: Theo dõi chặt biến chủng mới của COVID-19; Kiểm soát tại cửa khẩu các dịch bệnh mới nổi, không để xâm nhập

Y tế - 24/06/2022 09:07

SKĐS - Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt tình hình dịch trên thế giới; nâng cao công tác phân tích, dự báo để có phương án đáp ứng hiệu quả các tình huống dịch có thể xảy ra, nhất là đối với các biến chủng mới của COVID-19; Đồng thời kiểm soát ngay tại cửa khẩu các dịch bệnh mới nổi, không để xâm nhập.