Nhật ký hòa bình

"Nhật ký hoà bình" - những câu chuyện từ quá khứ

"Nhật ký hoà bình" - những câu chuyện từ quá khứ

Văn hóa – Giải trí - 18/06/2019 08:49

SKĐS - Những người lính Mỹ một thời sẽ quay lại Nhà tù Hoả Lò - họ sẽ trực tiếp kể những câu chuyện của lịch sử với công chúng Việt Nam.