Nhật Bản Typhoon Jebi LIVE- Chín người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương sau khi cơn bão đổ bộ - London Evening Standard.mp4

01-01-2019 12:00 AM | Video


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH