Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về giám sát an toàn thực phẩm

09-11-2011 10:35 PM | Quốc tế

Sáng 8/11, Dự án “Tăng cường năng lực và hệ thống kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản” giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về VSATTP và Kiểm dịch động thực vật, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) đã được ký tạ i Hà Nội.

Sáng 8/11, Dự án “Tăng cường năng lực và hệ thống kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản” giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về VSATTP và Kiểm dịch động thực vật, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) đã được ký tạ i Hà Nội. Theo đó, Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam gần 4,5 triệu USD để nâng cao năng lực giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm nông sản va thủy sản. Trong dự án này, Nhật Bản phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của mình về công nghệ kỹ thuật, áp dụng ba hoạt động chính là chuyển giao kỹ thuật kiểm tra, cải tiến hệ thống kiểm tra và đào tạo con người thông qua đao tạo trong nước và đào tạo tại Nhật Bản.
T.G

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH