Hà Nội

Nhân viên y tế - lực lượng cần được bảo vệ trong dịch COVID-19

Nhân viên y tế - lực lượng cần được bảo vệ trong dịch COVID-19

Nhân viên y tế - lực lượng cần được bảo vệ trong dịch COVID-19

Quốc tế - 25/03/2020 09:17

SKĐS - Hàng nghìn nhân viên y tế nhiễm bệnh, có người đã ngã xuống như một sự hy sinh tất yếu trong cuộc chiến chống kẻ thù chung là dịch bệnh COVID-19.