Hà Nội

Nhân viên vệ sinh môi trường

Thu gom rác trong “bão dịch” COVID-19

Thu gom rác trong “bão dịch” COVID-19

Xã hội - 15/07/2021 17:01

SKĐS - Làm việc trong “tâm dịch” nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn vượt khó để giữ gìn môi trường thành phố an toàn, sạch, đẹp.