Nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại

24-12-2012 9:04 PM | Xã hội

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ để nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai một số nhiệm vụ để nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 415/TB-VPCP. Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ trong quý I/2013 dự thảo văn bản mới thay thế Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương. Thống nhất nhận thức là Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức sau đó chuyển giao cho các cơ quan chuyên môn xử lý…

Nguyễn Nam


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH