nhân lực y tế dự phòng

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vẫn còn hạn chế, bất cập trong đào tạo và sử dụng nhân lực y tế dự phòng

Thứ trưởng Bộ Y tế: Vẫn còn hạn chế, bất cập trong đào tạo và sử dụng nhân lực y tế dự phòng

Y tế - 11/05/2023 20:27

SKĐS - Thực tế đã khẳng định vai trò của nhân lực y tế dự phòng, mà nòng cốt là đội ngũ bác sĩ y học dự phòng, làm công tác dự phòng với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong đào tạo và sử dụng nhân lực y tế dự phòng.