Nhận biết rối loạn tâm thần

Nhận biết rối loạn tâm thần tuổi học đường

Nhận biết rối loạn tâm thần tuổi học đường

Đời sống - 15/08/2019 06:55

SKĐS - Với sự kỳ vọng quá lớn và gây áp lực của phụ huynh, học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai mà trở thành nguyên nhân đẩy nhiều học sinh vào bệnh viện vì rối loạn tâm thần.