Nhận biết hệ miễn dịch suy giảm

Nhận biết hệ miễn dịch suy giảm

Nhận biết hệ miễn dịch suy giảm

Thông tin dược học - 19/04/2020 14:56

SKĐS - Nếu bạn có một hệ miễn dịch yếu, bạn sẽ rất dễ bị nhiễm vi khuẩn và virus trong không khí hay do tiếp xúc.