Hà Nội

nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

B’Lao, một mảnh hồn nhạc Trịnh

B’Lao, một mảnh hồn nhạc Trịnh

Văn hóa – Giải trí - 16/07/2021 06:33

SKĐS - Trước khi trở thành nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn khởi nghiệp bằng nghề giáo viên, dạy học tại B’Lao - Lâm Đồng.