nhà vệ sinh bẩn

Hệ lụy từ nhà vệ sinh bẩn trong trường học

Hệ lụy từ nhà vệ sinh bẩn trong trường học

Y học 360 - 22/05/2019 20:42

SKĐS - Thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh “bẩn” sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh là nguyên nhân gây ra các dịch bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn và nhiễm các loại giun, sán đường ruột...ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tâm lý của trẻ.