Nhà ở xã hội cho công nhân

Từ nay đến 2030 phấn đấu có ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Từ nay đến 2030 phấn đấu có ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Thời sự - 03/04/2023 16:53

SKĐS - Ngày 3/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 388/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".