Hà Nội

Nha đạm tử trị kiết lỵ

Nha đạm tử trị kiết lỵ, sốt rét

Nha đạm tử trị kiết lỵ, sốt rét

Thầy giỏi – thuốc hay - 26/11/2018 06:44

SKĐS - Nha đạm tử còn có tên: sầu đâu rừng, sầu đâu cứt chuột, khổ luyện tử, hạt khổ sâm, xoan rừng. Theo Đông y, nha đạm tử vị đắng, tính hàn; vào kinh can và đại tràng.