Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Quang Hưng và cảm xúc 'Xanh trắng lương y' bằng lục bát

Nguyễn Quang Hưng và cảm xúc 'Xanh trắng lương y' bằng lục bát

Văn hóa – Giải trí - 22/08/2021 15:36

SKĐS - Tập lục bát ‘Nguyễn Quang Hưng 68’ vừa phát hành có bài ‘Xanh trắng lương y’ khiến nhiều bạn đọc xúc động.