Hà Nội

Nguyễn Huy Dũng

Dùng chung 1 ứng dụng dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Dùng chung 1 ứng dụng dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Y tế - 17/10/2021 07:25

SKĐS - Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng thống nhất dùng chung một ứng dụng trong khai báo, nhập dữ liệu tiêm chủng COVID-19