Ngưu hoàng - vị thuốc quý trị sốt cao

Ngưu hoàng - vị thuốc quý trị sốt cao, trúng phong

Ngưu hoàng - vị thuốc quý trị sốt cao, trúng phong

Thầy giỏi – thuốc hay - 19/01/2021 16:12

SKĐS - Ngưu hoàng là sạn mật hay sỏi mật của con trâu hoặc con bò thuộc họ trâu bò. Ngưu hoàng thường có ở những con trâu, bò đã già, bị bệnh, gầy yếu, lờ đờ; khi đi, đầu hay quay nghiêng.