nguồn gốc Omicron

3 giả thuyết về nguồn gốc của biến thể Omicron

3 giả thuyết về nguồn gốc của biến thể Omicron

Quốc tế - 31/01/2022 07:00

SKĐS - Omicron, biến thể có khả năng lây lan cao này chứa rất nhiều đột biến của virus SARS-CoV-2. Hiện nay các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu về cách virus đã tiến hóa để tạo ra biến thể này.