nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ít người biết

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ít người biết

Xã hội - 06/03/2023 10:55

SKĐS - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trở nên quen thuộc và phổ biến trên toàn thế giới. Tuy vậy, ý nghĩa và nguồn gốc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thì không phải ai cũng biết rõ.