Hà Nội

người vận chuyển

TP.HCM: Shipper “vùng đỏ” được hoạt động từ 30/8

TP.HCM: Shipper “vùng đỏ” được hoạt động từ 30/8

Xã hội - 30/08/2021 06:22

SKĐS – Shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương TP.PHCM tại 8 quận, huyện thuộc “vùng đỏ” được phép hoạt động trở lại từ 30/8.