người từ 5 tuổi trở lên từng là F0

Chiều 4/4: Người từng là F0 từ 5 tuổi trở lên sau bao lâu thì tiêm vaccine phòng COVID-19?

Chiều 4/4: Người từng là F0 từ 5 tuổi trở lên sau bao lâu thì tiêm vaccine phòng COVID-19?

Y tế - 04/04/2022 15:36

SKĐS - Đến nay cả nước đã tiêm gần 206,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các đối tượng từ 5 - dưới 12 tuổi đã là F0 sau khi khỏi bệnh ít nhất 3 tháng thì tiêm vaccine phòng COVID-19; còn đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã từng là F0, tiêm sau khi hồi phục từ 3-6 tháng.