người từ 18 tuổi trở lên

Gần 30% người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã tiêm vaccine COVID-19

Gần 30% người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã tiêm vaccine COVID-19

Y tế - 06/09/2021 08:07

SKĐS - Đến chiều 5/9, cả nước đã tiêm 21.523.792 liều vaccine COVID-19 đạt gần 30% số người từ 18 tuổi trở lên; trong đó 15.112.140 người tiêm 1 liều và hơn 3.205.826 người tiêm đủ 2 liều.