Người suy thận mạn ăn gì để tránh biến chứng?

Người suy thận mạn ăn gì để tránh biến chứng?

Người suy thận mạn ăn gì để tránh biến chứng?

Dinh dưỡng - 09/04/2021 08:34

SKĐS - Khi bị bệnh thận mạn, chức năng của thận sẽ bị suy giảm. Để bảo tồn chức năng của thận, kéo dài thời gian chạy thận cũng như hạn chế những biến chứng của bệnh, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.