Hà Nội

người sống sót

Hỗ trợ phòng nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn bằng giải pháp từ Nhật Bản đạt chuẩn JNKA

Hỗ trợ phòng nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn bằng giải pháp từ Nhật Bản đạt chuẩn JNKA

Y học 360 - 08/11/2021 14:00

Đột quỵ có thể xuất hiện ở bất kỳ ai một cách rất bất ngờ. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ được về căn bệnh này và áp dụng những biện pháp dự phòng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh xuất hiện.